Capital project and infrastructure spending outlook

2016-10-11

motorväg

Kortsiktiga utmaningar, långsiktiga möjligheter

I takt med att den globala makroekonomiska situationen försvagas till följd av politisk instabilitet och oro, försvåras även läget för att i det korta perspektivet göra långsiktiga investeringar i infrastruktur. Dessutom har olje- och gruvsektorerna upplevt kraftigt fallande råvarupriser. Om man till det lägger att vi fortfarande återhämtar oss från finanskrisen 2009 så är det lätt att förstå varför många investeringar i infrastruktur försenats. Den kinesiska marknaden för infrastruktur upplever en tydlig inbromsning från de extrema nivåer den haft under de senaste tio åren.

Detta är några av de faktorer som förklarar varför volymen "dry powder" det vill säga oinvesterat kapital i infrastrukturfonderna har nått rekordnivåer. De objekt som når marknaden är därför extremt attraktiva för internationella investerare och fonder. Den svenska marknaden utmärker sig också som relativt omärkt av den globala oron och stora investeringsprogram ligger framför oss inom bostads-, energi- och transportsektorerna.

Kontakta oss

Lars Tvede-Jensen

Statliga myndigheter, departement och bolag, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 03

Följ oss i sociala medier