Decentralisation decade

2014-09-15

Decentralisering är i fokus för politiker både nationellt och lokalt, men är trenden för decentralisering stark nog för att göra förändringar påtagliga och permanenta?
 

IPPR:s rapport "Decentralisation decade", som PwC har stöttat, anger framtidsutsikter och prioriteringar för decentralisering i England under de kommande tio åren.
 

"Decentralisation decade" lyfter fram fem allmänna principer för decentralisering i England:

  • Decentralisering måste ha ett tydligt syfte. Decentralisering är inte ett mål i sig utan ett medel för att uppnå bättre resultat i fråga om god tillväxt och offentlig service.
  • Decentralisering måste samverka. Det behövs en sammanhållen och samordnad strategi mellan olika avdelningar, olika platser och mellan offentliga, privata och frivilliga aktörer liksom entusiastiska medborgare.
  • Decentralisering måste vara asymmetrisk. Förändring i flera olika hastigheter är vägen framåt, driven av områden med ambition för ytterligare befogenheter och ansvar. Under tiden behöver den centrala ledningen underlätta för lokal uppbyggnad: Fokus bör ligga på att möjliggöra ett mer organiskt förhållningssätt till samverkan på lokal och, i förekommande fall, regional nivå.
  • Decentralisering behöver tid. Det behövs ett decennium av decentralisering för att göra de anpassningar som behövs, utveckla den lokala kapaciteten och åstadkomma en kultur av decentralisering.
  • Decentralisering behöver stöd över partigränserna. För att göra en verklig maktförskjutning från central till lokal nivå kräver engagemang från hela den politiska skalan, med nationella och lokala myndigheter som på lång sikt arbetar tillsammans i stället för i konflikt.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier