Deregulation of fees: Pricing our higher education

De föreslagna ändringarna i den senaste commonwealth-budgeten kan innebära betydande följder för den eftergymnasiala utbildningssektorn i Australien. Även om de bara genomförs delvis, kommer förändringarna att leda till ökad konkurrens inom hela sektorn och ett ökat fokus på "priset" och "värdet" av en högskoleexamen för både nuvarande och blivande studenter.
 

Många universitet har börjat tänka på hur de skulle reagera på en ökning av studenternas bidrag till kostnaden för universitets- och högskolestudier. Institutioner, både offentliga och privata, vänder nu snabbt uppmärksamheten på hur dessa reformer skulle kunna utveckla marknaden, de möjligheter som skapas och hur de kan reagera strategiskt på längre sikt och taktiskt på kortare sikt.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier