Ett gränslöst samhälle 2025

2016-10-31

ung kvinna omfamnar äldre kvinna


Digitaliseringen är vår tids största förändringskraft. Inom offentlig sektor levereras allt mer service till medborgarna via de digitala kanalerna. Utvecklingen av e-legitimationer har därför en avgörande roll för att medborgare på ett säkert sätt ska kunna identifiera sig i myndigheternas e-tjänster.

 

Idéskriften, som tagits fram av PwC på uppdrag av Näringsdepartementet, tittar närmare på hur e-legitimation kan komma att användas år 2025. Skriften kommer att användas i den fortsatta utvecklingen av policies på e-förvaltningsområdet, men även fungera som inspiration och diskussionsunderlag för aktörer inom såväl offentlig som privat sektor.
 

Regeringens mål för en digitalt samverkande statsförvaltning, eller e-förvaltning, är att skapa en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. E-legitimationer möjliggör för offentlig sektor att skapa mer avancerade tjänster som underlättar och stödjer medborgaren i kontakten med myndigheterna.

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier