Forces for change: The public’s view of defence

2015-09-09

Juni 2015

Allmänhetens syn på försvaret

  • Vad tycker allmänheten om Försvarsmakten 2015?
  • Har styrkorna gjort landet säkrare?
  • Har de gett valuta för skattebetalarna?
  • Vilken typ av Försvarsmakt vill allmänheten i Storbritannien ha i framtiden?
Följ oss i sociala medier