Germany 2030: Jobs in the Futurea

2014-09-15

En rapport skriven på tyska som analyserar tillgången och efterfrågan på arbetskraft i Tyskland fram till år 2030. Fram till dess kommer befolkningen i arbetsför ålder att minska avsevärt. Denna demografiska förändring påverkar starkt de flesta landsbygdsområden vilka kommer fortsätta att förlora jobb, medan storstadsregionerna förblir starka och även får ytterligare sysselsättning.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier