Golden Age Index

2016-08-23

man sitter och skriver på bärbar dator | PwC


Att ta tillvara på kompetensen hos äldre arbetskraft

Mellan åren 2015 och 2030 kommer antalet personer som är 55 år och äldre i höginkomstländer att öka med en fjärdedel till närmare 500 miljoner. Det är goda nyheter att vi lever längre, men när andelen äldre i en befolkning ökar snabbt skapar det även en betydande finansiell press på hälso- och sjukvården och pensionssystemen.
 

För att kompensera för dessa ökade kostnader tror vi att äldre som arbetar bör uppmuntras att arbeta längre upp i åldrarna och att det skapas förutsättningar för detta. Detta skulle öka BNP, konsumenternas köpkraft och skatteintäkterna.
 

Vi har utvecklat vårt Golden Age-index för att kvantifiera i vilken utsträckning som olika ekonomier tar till vara kompetensen hos sin äldre arbetskraft. Indexet inbegriper ett stort antal faktorer som är kopplade till äldres deltagande i yrkeslivet och utbildning. Vi publicerade indexet första gången förra året, och nu har vi lagt till beräkningar över hur mycket respektive OECD-ekonomi skulle kunna vinna på att öka sysselsättningsgraden hos personer över 55 år till samma nivåer som de toppresterande länderna.

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier