Housing for inclusive cities

2016-08-24

strandpromenad i storstad | PwC


Denna rapport studerar de ekonomiska konsekvenserna av höga hyreskostnader i världsstäder. Rapporten bygger på ett stort antal internationella datamätningar för kvantifiering av hyreskostnader och de ekonomiska fördelar som skulle kunna förverkligas genom att man levererar fler bostäder.
 

Denna rapport drar slutsatsen att mer än 1,4 miljoner nya arbetstillfällen och en ökad köpkraft på motsvarande USD 30 miljarder skulle kunna skapas om hyresnivåerna var lägre i de världsstäder som ingår i studien.
 

Rapporten har följande upplägg: 

  • Avsnitt 2 undersöker kostnaderna och prisöverkomligheten för bostäder i ett antal världsstäder. 
  • Avsnitt 3 studerar hur höga lägenhetshyror påverkar företag i form av ett ökat lönetryck och minskat köputrymme för konsumenterna. 
  • Avsnitt 4 analyserar trenderna vad gäller pendlingstider i ett antal världsstäder som ett resultat av höga bostadskostnader. 
  • Avsnitt 5 undersöker de ekonomiska vinster som kan uppnås genom att man bygger fler lägenheter med överkomliga hyresnivåer. 
  • Avsnitt 6 förhandsgranskar vår uppföljningsrapport, som går igenom olika avhjälpande strategier världen över. 
  • Avsnitt 7 drar slutsatser baserat på analysen.

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier