Insights into transformation – Seven lessons for the public sector

2016-10-11

I denna rapport från Nya Zeeland ser vi att fokus på medborgaren som kund har ökat, men att det fortfarande finns behov av ledande chefer som inte bara är inriktade på teknikomvandling, utan även på hur vi kan betjäna medborgarna på ett bättre sätt. 

Ett av de viktigaste resultaten var behovet av att tydligt skilja mellan ”omvandling” och ”förändring”. Förändring som metod för att genomföra ständiga förbättringar har blivit en kontinuerlig aktivitet hos organisationer i den offentliga sektorn. Det har skapat en missuppfattning om att omvandling är samma sak som kontinuerlig förändring. 

Sju lärdomar för den offentliga sektorn

 1. Omvandling handlar lika mycket om resan som om målet.
  Det är viktigt att skapa en gemensam förståelse för drivkrafterna bakom stora omvandlingar för att säkerställa att personal och intressenter förstår den övergripande visionen för omvandlingen och vilket slutmålet är.

 2. Teknik: Drivkraft eller distraktion?
  Chefer inom offentlig sektor fokuserar mer på teknik och kunddriven omvandling i syfte att modernisera åldrande system när teknikutvecklingen är snabb.

 3. Makt åt folket.
  Medborgaren som kund” är fortsatt huvudfokus för omvandling.

 4. Grunden för en framgångsrik omvandling är ledarskap.
  Att i ett tidigt skede fatta tuffa beslut och få rätt ledningsteam på plats är fortsatt en viktig framgångsfaktor. 

 5. Ha med sig rätt intressenter under resan.
  Cheferna var mer medvetna om värdet av att proaktivt göra ministrar delaktiga och att överbrygga gränserna mellan externa intressenter som partners, leverantörer och medborgare. Det gör att komplexiteten ökar och myndigheterna ställs inför större utmaningar att göra intressenterna delaktiga och säkerställa att omvandlingen uppfyller dessa intressenters behov.

 6. Leva som man lär.
  Chefer anser fortfarande att traditionell kommunikation, delaktighet och tillsyn är de viktigaste verktygen och är mindre benägna att använda innovationer och sociala medier för att leda samtal om omvandling.

 7. Driva dagens och morgondagens verksamhet samtidigt.
  En ny lärdom är värdet av att dokumentera de fördelar och framgångar som uppnåtts under – inte efter – omvandlingsresan för att ge insyn i var omvandlingsprojektet lyckats eller misslyckats. Det gör att organisationer kan vidta lämpliga åtgärder i rätt tid, innan resultatet blir omskrivet i medierna.

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier