Into Africa - the continent's Cities of opportunity

2015-03-16

Globala megatrender kolliderar i Afrika. Den växande medelklassen, den starka befolkningstillväxten och tekniska innovationer är trender som formar framtiden för Afrika som därmed befinner sig vid ett exceptionell historiskt vägskäl.
 

Denna rapport är en del av PwC:s "Cities of opportunity"-serie som hjälper offentliga organisationer, företag och medborgare att förbättra sina ekonomier och livskvalitet. Här bedöms hur städerna presterar, inte bara ur ett regionalt perspektiv, utan också från ett internationellt.
 

Rapporten fokuserar på de 20 städer på kontinenten som vi bedömer vara bland de mest dynamiska och framtidsfokuserade.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier