iUrban: Hållbara och konkurrenskraftiga städer genom distribuerat ledarskap

2016-08-24

kvinna i kontorsmiljö


Ledarskap utgör en central del i att möjliggöra och leverera långsiktigt uthållig konkurrenskraft för städer. Det är även helt avgörande för platsbaserad strategiutveckling.

 

I takt med att utmaningarna som städer ställs inför på 2000-talet växer, går det knappast att underskatta den viktiga roll och betydelse som dess ledare har. På samma sätt går det inte heller att underskatta behovet av en mer inkluderande strategi för dem som kan hjälpa till att få förändringar till stånd på en plats – ledande företag, kunskapsinstitut och engagerade invånare.
 

De senaste årtiondena har beslutsfattarnas position i städerna förändrats i grunden, från att ha stått vid rodret till att styra utvecklingen i sina städer direkt.
 

Lokala beslutsfattare har förvandlats till föregångare inom områden som ekonomi och social utveckling, ofta i samarbete och samverkan med sina invånare. Som en följd av detta kommer våra städer och samhället i stort att bli mer och mer beroende av kvaliteten på ledarskapet från viktiga intressenter i städer, utöver det formella ledarskapet i kommun eller region, inom såväl den offentliga som den privata sektorn.
 

Även om vi ofta känner igen bra stadsledarskap när vi ser det, är frågan: vad består det av? Vilka är stadens ledare, och hur agerar de? Vilka processer, strategier och taktiker blir allt viktigare? Och hur påverkar de olika ledartyperna framtiden i städerna? Hur möjliggörs städers fulla potential genom samverkan och genom att stadens formella ledarskap förmår att aktivt stötta, eller ta hjälp av redan existerande rörelser och visioner hos andra intressenter, vilka stöttar den existerande vision som staden har? Dessa frågor studeras i denna rapport.

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier