Långsiktig finansiell analys – varför och hur?

2016-07-07


Finansiell analys hos kommuner


Vi på PwC har arbetat tillsammans med ett antal kommuner i syfte att ta fram långsiktiga analyser av ekonomin. Vi har också utvecklat en modell för sådana beräkningar.
 

Här sammanställer vi nu erfarenheterna från några av de kommuner som har tagit vår hjälp att beräkna deras möjligheter att finansiera framtidens välfärd. Vi beskriver också vår modell som, utifrån befolkningsprognosen, räkna fram intäkter och kostnader på 10 till 20 års sikt.
 

Modellen beaktar konsekvenserna av de investeringar som krävs för att hantera befolkningsförändringen eller de ökade ambitionerna. Resultatet av beräkningen visar vilket effektiviseringstryck, alternativt skatteökningstryck eller omprioriteringsbehov som behövs för att få en hållbar ekonomi på lång sikt.

Vi har även gjort en enkät som riktats till ekonomichefer i samtliga kommuner för att höra hur de ser på behovet av att planera på längre sikt än tre år som utgör lagens krav.

Vi får även svar på om man faktiskt gör långsiktiga beräkningar/analyser och hur dessa är utformade. Vi får också förklaringar till varför man i många fall inte gör sådana beräkningar/analyser.

Vår förhoppning är att denna skrift ska tjäna som inspirationskälla i ambitionen att utveckla den långsiktiga analysen och skapa bättre förutsättningar för en hållbar ekonomi.

Kontakta oss

Henrik Berggren

Rådgivning, PwC Sverige

Tel 010-212 62 71

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och landsting, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier