New capitalism: A holistic approach to development

2014-09-22

I en intervju i "The World Financial Review" svarar Jan Sturesson, Global Leader of Government and Public Services Industry på PwC, på några av dagens brännande frågor om hållbar framtid. Han nämner bland annat att urbaniseringen inte behöver vara det hot mot hållbarhet som många människor ser det som i dag, ifall utveckling sker med en helhetssyn.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier