Privatuthyrning till nyanlända

2017-07-05

människor på strandpromenad


Den så kallade bosättningslagen (2016:38) trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen innebär att varje kommun anvisas ett antal nyanlända vilka beviljats permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd. Kommunens ansvar innebär bland annat att man ska ordna bostäder åt de nyanlända som anvisas till kommunen. En väg är att privatpersoner hyr ut sina bostäder till nyanlända.
 

PwC har på uppdrag av Botkyrka kommun kartlagt hur 19 av landets kommuner arbetar med privatuthyrning till nyanlända.
 

Kartläggningen visar att det finns två huvudsakliga modeller som används: en modell där kommunen är avtalspart och en där kommunen fungerar som förmedlare mellan privatperson och nyanländ. Modellerna kräver olika insatser från kommunens sida och har olika för- och nackdelar.
 

Den kommun som vill utveckla sitt arbete med privatuthyrning kommer finna ett stort stöd av vår kartläggning. Rapporten innehåller såväl generella råd baserade på PwC:s kunskap och de deltagande kommunernas erfarenheter, som konkreta checklistor för de olika stegen i uthyrningsprocessen.

Kontakta oss

Henrik Fagerlind

Rådgivare, Kommunal Sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 21 70

Följ oss i sociala medier