Productivity in the public sector: What makes a good job?

Denna nya Talking Points-publikation från PwC och Demos undersöker vad som kan göras för att höja produktiviteten och hur den offentliga sektorn kan spela en roll.
 

Storbritannien som helhet har ett produktivitetsproblem. Landets arbetare producerar mindre per timme än deras motsvarigheter i Frankrike, Tyskland och USA – och skillnaden ökar sedan början av finanskrisen. Frågan om hur produktiviteten kan förbättras kopplas samman med debatter om tillväxt, levnadsstandard och minskat underskott. Och den offentliga sektorn har en nyckelroll för att finna svaret.
 

Genom att skapa den rätta miljön för företagsamhet genom sin politik, kan myndigheter på alla nivåer hjälpa orter att utnyttja sina starka sidor och locka till sig talang och investeringar som företagen behöver för att lyckas. Och den offentliga sektorn - som en stor arbetsgivare - har potential att göra stor skillnad.
 

I denna publikation:

  • undersöks frågan om låg produktivitet och framtida utmaningar för den offentliga sektorn
  • samtalas i en serie av tre rundabordsdiskussioner om "bra jobb" för att presentera några möjliga svar inklusive:

- jobbdesign för högproduktivitetsarbete
- lärande och utveckling för en anpassningsbar arbetskraft i offentliga sektorn - lön och belöningar och deras koppling till produktiviteten

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier