Putting a value on early childhood education and care in Australia

2014-09-29

PwC arbetar gärna med sociala engagemang och hjälper regelbundet statliga myndigheter och den privata sektorn med ett ekonomiskt synsätt kring utvecklingen av offentlig verksamhet och organisationsstrategi.
 

PwC:s inlaga till den australiensiska undersökningen Productivity Commission's Inquiry into Childcare and Early Childhood Learning belyser forskningen att den största produktivitetsnyttan med ökat deltagande i barnomsorg är den långsiktiga vinsten från när barnen når vuxen ålder och kommer in i arbetslivet, till detta den kortsiktiga vinsten från ökat arbetskraftsdeltagande från föräldrarna.
 

Alltför ofta mäts framgång eller misslyckande på alltför kort tidshorisont när de vinster som sannolikt kommer från en väl fungerande förskola och barnomsorg kommer att realiseras under en längre tidsperiod. I detta sammanhang har PwC genomfört en bred ekonomisk modellering för att möta behovet av en australisk evidensbas kring värdet av barnomsorg. PwC har modellerat tre effekter på den australiska ekonomin:
 

  1. effekterna av en ökning av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden
  2. produktivitetseffekter som bygger på deltagandet i förskola
  3. effekterna av ökningen av utsatta barns deltagande i barnomsorgen


PwC:s resultat visar att det finns potentiella fördelar över hela linjen av att erbjuda kvalitetsbetonad förskola:
 

  • växande australiensisk BNP
  • förbättrade valmöjligheter vid arbetskraftsdeltagande för föräldrar och i synnerhet kvinnor
  • hjälp att förverkliga den fulla potentialen hos australiska barn
  • bättre möjligheter för utsatta barn
     

PwC:s modellresultat visar att alla dessa fördelar kan uppnås med en nettobesparing för staten.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier