Smart moves: Tapping into growth in public transport

2015-01-19

Det finns en växande efterfrågan på smartare former av biljettförsäljning och fler är beredda att anta ny teknik. Trots tekniska framsteg har kollektivtrafiksektorn ännu inte helt anammat potentialen hos dessa nya tekniker och det finns mer att göra för en integrerad biljettförsäljning.
 

I denna utgåva av Talking Points tittar PwC i Storbritannien närmare på allmänhetens uppfattning om den nuvarande kollektivtrafikens biljettalternativ i förhållande till de nya biljettsystemen, men också hur transportsektorn kan tillvarata de möjligheter som smartare former av biljettförsäljning innebär.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier