Städer och regioner som utvecklingsplatser för digital transformation

2016-08-22


Denna publikation identifierar fyra saker som kan underlätta för lokala intressenter att påskynda den digitala övergången i deras städer och regioner. Publikationen är tänkt att fungera som en smart handbok för regionala och lokala beslutsfattare, affärsledare, akademin och civilsamhället, och vara en katalysator för att höja den regionala ekonomiska tillväxten och skapa fler arbetstillfällen.
 

Städer och regioner är viktiga komplement till den digitala transformationen. Förändringarna som digitalåldern för med sig innebär att geografiska gränser inte längre utgör de dyra hinder för handel, kommunikation och social interaktion som tidigare. Samtidigt är fysisk närhet allt viktigare för vårt kollektiva välstånd: europeiska städer står för 85 procent av regionens BNP genom att tillhandahålla en hög densitet av interaktioner mellan invånarna, och genom att skapa digitalt förbättrade möjligheter till utbildning, specialisering, kreativitet och delade tjänster som ökar produktiviteten, effektiviteten och välbefinnandet.
 

Vi hoppas att du när du läser rapporten stöter på nya förslag och exempel som kan användas för att göra din stad och region till en motor för en effektiv och inkluderande digital transformation för alla invånare och organisationer med en koppling till den.

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier