Sustainable productivity

2015-03-16

Benchmarking of Commonwealth and State Government corporate services 2014

I vår andra benchmarkingstudie om företagstjänster inom den offentliga sektorn ges insikter från 20 statliga myndigheter och enheter. Studien syftar till att förbättra produktiviteten av företagens tjänstefunktioner.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier