The Public Matters

Inför det kommande valet i maj 2015 börjar debatten komma igång om de viktigaste frågorna för framtiden. Men alltför ofta sägs det vad allmänhetens borde tycka, inte vad den tycker.
 

Sedan fem år har PwC arbetat med undersökningsföretaget BritainThinks för att få allmänhetens åsikter. Människor från hela Storbritannien har valts ut för medborgarjuryer för att tänka igenom frågor av nationell betydelse. Och nu senast anordnade PwC och BritainThinks medborgarjuryer på partikonferenserna hos Labour, Conservative och Liberal Democrat.
 

Public Matters är en specialutgåva av PwC:s halvårsvisa WhiteHall Matters-nyhetsbrev angående resultaten från partikonferensernas medborgarjuryer. Denna upplaga innehåller artiklar om vad som framgick och förmedlar allmänhetens perspektiv gällande att reformera de offentliga tjänsterna och hantera underskottet, lyfta levnadsstandarden och leverera bra tillväxt och bra arbeten. Ett avsnitt handlar dessutom mer allmänt om medborgarjuryer och rådgivande undersökningars roll inom politiken.

Följ oss i sociala medier