Towards a new era in government accounting and reporting

2015-10-02

I vår andra upplaga analyserar vi viktiga aspekter rörande offentlig redovisning och rapportering kring fyra teman:
 

  1. Redovisningspraxis
  2. Budgeteringsmetoder
  3. IT-miljö
  4. Finansfunktionen


Man jämför också resultaten med den första upplagan från 2013.

Följ oss i sociala medier