Trade & Finance - summer 2014

2014-09-08

Nya upplagan av "Trade & finance" fokuserar på klimatfrågan och de nödvändiga investeringar och särskilda utmaningar som följer av förändringarna.
 

Denna upplaga fokuserar på klimatfrågan och utmaningarna i att åstadkomma nödvändiga investeringar i både industri- och utvecklingsländer. Som läsare får du en introduktion till detta komplexa ämne.
 

Du kan även ta del av tre fallstudier som illustrerar de särskilda utmaningar som projekt olika länder står inför och hur offentliga och privata aktörer kan lyckas samarbeta. Dessutom kan du läsa intressanta insikter ur ett afrikanskt perspektiv.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier