Who’s accountable now? The public’s view on decentralization

2014-08-25

Decentralisering är i fokus hos politikerna nationellt och lokalt i Storbritannien, men är det verkligen möjligt för regeringen att "släppa taget" i en så centraliserad politisk kultur?
 

Som en del i PwC:s arbete med IPPR angående "Decentralisation Decade" har undersökningen från 2009 uppdateras angående vem allmänheten håller ansvarig för de offentliga tjänsterna och för ekonomin.
 

PwC:s nya undersökning stärker slutsatserna från 2009: Om verkliga befogenheter överförs till ansvariga organ kommer allmänhetens uppfattning om ansvar att förändras. Allmänheten tenderar att ha en relativt god kännedom om huruvida särskilda organ har befogenhet att agera på ett visst område. Men verkligt ansvar är beroende av anpassat beslutsfattande, budget och leverans vid decentralisering.
 

Huvudpunkter

Det finns tre viktiga konsekvenser för dem som vill decentralisera:
 

  • Politikerna måste hålla sitt lugn: Under en period kommer centralmakten ändå att få skulden för misslyckanden, antingen ses som ansvarig för delegeringen eller på grund av att allmänheten inte har märkt eller förstått att delegeringen har inträffat.
  • Allmänheten behöver oftast tid att vänja sig vid att förstå vem som är ansvarig för nyligen decentraliserade befogenheter. En färdplan mot decentralisering som spänner över år, inte månader, behövs för att släppa makten i en centraliserad politisk kultur.
  • Decentralisering måste vara en tvåvägsprocess mellan staten och lokala organ. Speciellt kommunerna behöver fokusera vid förhandlingar om ytterligare befogenheter, och se till att de har kapacitet att göra det bästa av det.
     

Kommunikation och engagemang är avgörande om uppfattningar gällande ansvar ska kunna ändras. Att arbeta med förändring och engagera allmänheten i debatten om ansvarsskyldighet är därför viktiga steg för ett ”decentraliseringens årtionde”.

Kontakta oss

Jan Sturesson

Global government leader

Tel 0705-69 37 37

Följ oss i sociala medier