19th Annual Global CEO Survey - Pharmaceuticals & Life sciences

Företagsledarna inom läkemedels- och biovetenskapsindustrin är optimistiska och tror att framtiden kommer att bära med sig fortsatt tillväxt, tack vare innovativa produkter och partnerskap. De är emellertid medvetna om utmaningen i att förverkliga dessa ambitioner i en värld med ständigt ökande förväntningar. Ny teknik kommer både att bidra till innovationer som räddar liv och bättre kontakter med intressenterna.

Framtidsoptimism
Situationen för ekonomin som helhet är komplicerad och den kommande utvecklingen svår att förutse, men efterfrågan på hälso- och sjukvård är enklare att få grepp om. Den ökar, på grund av den åldrande befolkningen på de större marknaderna och det växande välståndet på tillväxtmarknaderna. Detta ger anledning till stor optimism i sektorn.

Nästan hälften av företagsledarna inom läkemedels- och biovetenskapsindustrin (48%) är övertygade om att deras företags omsättning kommer att öka under de närmaste 12 månaderna. Detta är en betydligt större andel än övriga företagsledare i undersökningen (35 %) och en liten ökning jämfört med föregående år. På tre års sikt är nästan alla företagsledarna ganska säkra på eller övertygade om att omsättningen kommer att öka, vilket innebär att denna sektor hör till dem där optimismen är som störst.

Den mest lovande geografiska marknaden de närmaste tolv månaderna är den amerikanska, med bred marginal (52 % av ledarna i sektorn klassificerar den som en av de tre marknader som har störst tillväxtmöjligheter, jämfört med 3 % av samtliga chefer i undersökningen). Andra marknader som placeras högt på listan är Tyskland (32%) och Kina (34%).

Men det finns fortfarande moln vid horisonten
Oron för tillgången på nyckelkompetens har stadigt ökat hos företagsledarna i läkemedels- och biovetenskapsindustrin under de senaste åren. Nästan två tredjedelar av cheferna säger att deras företag planerar att minska personalstyrkan i år, så det är bara naturligt att de oroar sig för om de ska kunna locka och hålla kvar rätt personer med viktig kompetens.

Följ oss i sociala medier