Global Economic Crime Survey 2014: Pharmaceuticals and life sciences’ fight against bribery and corruption

Global Economic Crime Survey 2014: Pharmaceuticals and life sciences’ fight against bribery and corruption

Augusti 2014

Vilka är de största bedrägerifrågorna inom läkemedels- och life science-sektorn?

Här är lärdomar från PwC:s undersökning Global Economic Crime Survey 2014:

Mutor och korruption är ett stort hot. Angivet i 31 procent av svaren gör detta till den näst vanligast rapporterade typen av ekonomisk brottslighet hos läkemedels- och life science-företag. De svarande är mest oroade över den skada som kan följa för deras företags rykte.

Kontrollerna är effektiva men riskbedömningarna är fortfarande sällsynta. Bolagskontroller upptäckte 60 procent av de ekonomiska brotten inom läkemedels- och life science-företagen och internrevisionen är särskilt effektiv. Men sektorn släpar efter när det gäller att genomföra årliga bedrägeririskbedömningar.

Läkemedels- och life science-sektorn står inför ett hot inifrån. 64 procent av de mest allvarliga ekonomiska brotten i sektorn begås av interna förövare, jämfört med 56 procent generellt. Ändå genomför läkemedels- och life science-företag mindre åtgärder mot både interna och externa förövare. De kan alltså ha mer arbete framför sig när det gäller att bygga en bedrägeriresistent kultur.

Verksamhet på marknader med höga risknivåer för korruption tar extra resurser. 43 procent av de svarande säger att de har anpassat sina affärsstrategier för att klara höga risknivåer för korruption. Svaren varierar från ytterligare due diligence, att lägga till avtalsvillkor och att erbjuda ytterligare utbildning för personalen.

Kontakta oss

Eva Blom

Tel 0709-29 33 88

Följ oss i sociala medier