Life science behöver aktivt statligt riskkapital

Life science behöver aktivt statligt riskkapital

Maj 2015

Hans Rydstad, en av regeringens särskilda utredare.

Under våren 2015 gör regeringen en översyn av det statliga riskkapitalet. Bakgrunden är bland annat Riksrevisionens rapport från 2014 som visar en tydlig ineffektivitet i systemet. Life Science lyfts fram som ett av de områden som kräver ett aktivt statligt riskkapital. Men hur bör det statliga riskkapitalet riggas för att på bästa sätt stärka life science i Sverige?

Den frågan diskuterades under ett seminarium på temat "Jakten på kapital. Kan det statliga riskkapitalet hjälpa life science?" som anordnades av PwC tillsammans med SwedenBio och Lindahl. Deltagarna fick höra life science-investerare från både statligt och privat kapital ge sin syn på saken.

Man gjorde även en internationell utblick och det hölls också en presentation av av regeringens särskilda utredare, som just nu utreder det statliga riskkapitalet och hur det kan bli mer effektivt och ändmålsenligt. Utredningen är klar först i juni men han delade ändå av dig av några observationer.

  • Vissa delar i kapitalförsörjningskedjan är för svaga, framförallt i tidiga faser för Life Science-bolagen.
  • Det finns ett behov att förbättra distributionen av det statliga kapitalet,
  • Det blir inga utökade resurser men de pengar som finns i systemet behöver allokeras om.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där det bland annat lyftes vikten av ett starkt ledarskap i de företag som får det statliga bidraget och att vi måste jobba för att det skapas hållbara bolag som finns kvar en längre tid. Vikten av att tänka globalt påpekades också.

- Vi lever i en digital och global värld, det måste vi förhålla oss till. Även de små bolagen måste börja jobba globalt, sa Mårten Steen från Health Cap.

Eva Blom, partner inom PwC, sammanfattar seminariedagen:

– Ett mycket intressant seminarium i högt tempo där det finns en stor enighet om att jakten på kapital inom branschen är en utmaning för att få branschen att växa och utvecklas. Det är framför allt i det tidiga skedet som kapitalet saknas, något som alla dagens föredragshållare var överens om. Statens utredare Hans Rydstad likaså. Vi ser med stor spänning fram emot när utredningen presenteras den 15 juni.

Följ oss i sociala medier