2016 Annual Corporate Directors Survey

2017-02-24


Vår rapport 2016 Annual Corporate Directors Survey belyser de fortsatta förändringarna i styrelserummen.
 

En styrelse idag måste kunna hantera både interna och externa utmaningar för att vara effektiv. Att styra och övervaka ett företag är grannlaga uppgift. Nya teknologier förändrar etablerade affärsmodeller, geopolitisk turbulens påverkar leveranskedjan och investeringsmöjligheter. Samtidigt ökar komplexiteten i olika regelverk, vilket påverkar innovationskraften. Styrelseledamöterna måste hålla jämn takt med alla dessa förändringar för att vara effektiva.
 

Den föränderliga affärsmiljön gör att styrelser behöver sätta sig in i och övervaka fler områden än tidigare. Det innebär att det måste vara rätt människor runt styrelsebordet – med olika bakgrund samt med relevant expertis och kompetens för att framgångsrikt kunna styra företaget i rätt riktning för den nuvarande affären samt för den framtida strategiska agendan. Det är även ett ökat tryck från ägarna som har allt mer inflytande på allt från styrelsens sammansättning till ersättningsnivåer och företagens strategier. Hur klarar dagens styrelser att möta dessa förändringar?

Vår undersökning lyfter fram ett antal centrala insikter, såväl inuti som utanför styrelserummet, vilka påverkar hur väl en styrelse presterar. Mångfald i styrelserummet är ett fortsatt hett debattämne, där kvinnliga och manliga styrelseledamöter har olika uppfattningar om nyttan av mångfald samt storleken på den faktiska talangpoolen. Styrelseledamöter är också medvetna om hur kollegorna i styrelsen presterar, men är inte alltid imponerade. Mer än en tredjedel tycker att någon i styrelsen borde bytas ut för att de inte håller måttet. Trots det utökade ansvaret för styrelsen vad gäller kontroll och uppföljning i kombination med det stora antalet nya områden som en styrelse måste sätta sig in i, anser de flesta styrelseledamöter ändå att deras arbetsbörda är hanterbar. Noterbart är att styrelsen i alltför många fall sätter successionsfrågan när det gäller VD på sparlåga, vilket försvårar företagens möjligheter att vid rätt tillfälle fånga rätt kandidat genom en planerad strategisk rekryteringsprocess. Investerarna är en stark aktör när det gäller förändringar av bolagsstyrningen och de driver aktivt förslag till förändringar i styrelsens sammansättning samt utmanar strategier för kapitalallokering. Samarbete mellan styrelse och ägare är allt vanligare och trots viss kritik om aktivism tycker styrelseledamöter att aktiva investerare och aktieägare är värdefulla för affärerna.

Kontakta oss

Katja Severin-Danielsson

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 25

Följ oss i sociala medier