Cyber security: Building confidence in your digital future

November 2013

Förtroendet för företagets digitala framtid är avgörande för tillväxten. Det innebär att företagare måste vara medvetna om säkerhetsrisker, att kunna bedöma vilka hot som kan påverka affärsmålen och att kunna hantera nya hot när de uppstår.

Denna rapport ser på förändringarna i en allt mer uppkopplad tillvaro och hur IT-säkerhet kan hjälpa till att bygga ett digitalt förtroende.

Rapporten ser även till vikten av att investera i säkerhet för att skydda det som är mest viktigt för organisationen och hur tidigare metoder att arbeta med säkerhet inte längre är användbara. Samtidigt illustreras de hot som företag står inför nu för tiden.

Slutligen – hur kan organisationer bedöma styrkan i sin digitala säkerhet och vilka steg kan tas för att förbättra situationen.

Kontakta oss

Emil Gullers

Tel 0709-29 37 27

Följ oss i sociala medier