Följ metoden och uppnå dina projektmål

2016-08-09


De flesta organisationer har i dag någon form av projektstyrningsmetod som beskriver ett flöde med tydliga beslutspunkter eller milstolpar. Många metoder erbjuder dokumentationsstöd i form av mallar som effektiviserar arbetet och ger bra underlag för viktiga beslut i projektet.
 

Frångår man sin projektstyrningsmetod riskerar man att missa kontroller och beslutspunkter som i slutändan kan bli dyrt, försena projektet och leda till att man inte uppnår sina mål.
 

Trots detta ser Mårten Ericson, specialist och rådgivare inom projektgranskning, att det alltför ofta slarvas med att följa metoden. Varför är det så?  En anledning är att organisationen inte känner till eller har blivit utbildad i metoden utan uppfinner hjulet på nytt, eller lutar sig mot egna erfarenheter och ledningskunskaper. En annan kan vara att man tycker att metoden inte passar just detta projekt som behöver ledas och styras på ett ”modernare” sätt.
 

Känner du igen dig och din organisation i detta?

 

Här ger Mårten Ericson några tips på hur ni kan hantera det och få ett koordinerat sätt att arbeta med projekt:
  1. Följ den metod som finns. Oavsett om du är projektledare, beställare, styrgrupp eller projektmedarbetare - ta reda på om det finns en projektmetod och läs på om den. Använd det stöd som metoden kan erbjuda.
  2. Etablera ett projektkontor som övervakar användandet av projektmetoden, samt har förvaltnings- och utbildningsansvar kring projektstyrningsmetoden.
  3. När avsteg från metoden sker, beskriv vilka avstegen är, varför de görs och vilka kontroller som skall ersätta de kontroller som finns metoden. Få detta godkänt av styrgrupp, beställare och verksamhet.


Dessa tre tips kan användas oavsett vilken metod ni använder och kommer hjälpa er att driva strukturerade projekt med en tydlig väg framåt.

 

Vill du ha fler tips? Eller vill du ha hjälp att utvärdera hur effektivt ni tillämpar er metod och kontrollstruktur idag? Kontakta gärna mig så berättar jag mer.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier