Defending yesterday – Key findings from The Global State of Information Security Survey 2014

Defending yesterday – Key findings from The Global State of Information Security Survey 2014

September 2013

Riskerna kring informationssäkerhet har utvecklats dramatisk under de senaste åren. Dock har inte strategier och arbetet kring säkerhet riktigt hängt med. Med andra ord kämpar de flesta organisationer och företag mot gårdagens hot när deras motståndare utnyttjar morgondagens. Följaktligen kan sofistikerade inkräktare kringgå de skydd som finns idag för att utföra attacker som är både välriktade och svåra att upptäcka. Många använder sig bland annat av så kallad phishing, riktad mot ledande befattningshavare. Även målgruppen för attackerna – partners, leverantörer , kunder och andra – har expanderat då en allt större mängd data passerar genom flera kanaler. Resultatet: Att skydda all typ av data på en lika hög nivå är inte längre praktisk genomförbart.

Resultaten av The Global State of Information Security Survey (GSISS) 2014 visar att beslutsfattare ser behovet av förbättrad säkerhet och bättre teknologi, processer och strategier. Budgeten växer och förtroendet ökar, men medan många organisationer har höjt säkerhetsribban, har deras motståndare (till exempel hackergrupper) presterat ännu bättre. Om några få organisationer har hållit jämna steg med dagens ökande risker, är ännu färre rustade att hantera framtida hot.

- Man kan inte bekämpa dagens hot med gårdagens strategier, säger Emil Gullers, partner i PwC:s cyber security practice.

- Vad som behövs är en ny modell för informationssäkerhet, en som drivs av kunskap om hot, tillgångar, och motiven och målen hos potentiella motståndare.

Denna utvecklade metod kräver att organisationer identifierar sina mest värdefulla tillgångar och prioriterar skyddet. Säkerhetsincidenter bör ses som en kritisk verksamhetsrisk som inte alltid kan förebyggas, men som kan hanteras på acceptabla nivåer. Och det är viktigt att säkerheten är en grundläggande del av affärsstrategin, en som förespråkas av vd och styrelse, med tillräckliga resurser allokerade.

Mer information om undersökningen finns här:
www.pwc.com/gsiss2014

Kontakta oss

Emil Gullers

Tel 0709-29 37 27

Följ oss i sociala medier