Oberoende – en fråga om förtroende

2016-10-13

Två män skakar hand | PwC


Utan kundernas och samhällets förtroende är vi ingenting. Därför har vi på PwC rigorösa processer och kontroller som syftar till att ständigt säkerställa vårt oberoende i alla tänkbara situationer. Våra riktlinjer beträffande oberoende bygger på PwC-nätverkets riktlinjer och på svenska regelkrav och standarder.


PwC övervakar strikt efterlevnaden av krav på oberoende avseende finansiella intressen och affärsrelationer med kunder. Andra viktiga principer är riktlinjer för godkännande av nya kunder och nya uppdrag samt prövning av fortsatta kundrelationer. Mer om våra oberoendeprocesser hittar du nedan.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier