Trygga din framgång med riskhantering

Juni 2016

Vi lever i en värld under ständig förändring. Förändringarna ger oss nya möjligheter, samtidigt som de för med sig nya risker. I vår rapport Risk in Review får du tips och råd hur du kan utveckla era processer kring riskhantering för att nå trygg framgång.

Enligt PwC:s "Global CEO Survey 2016" anser 66 procent av företagsledarna att man idag upplever fler hot mot verksamheten än möjligheter jämfört med för tre år sedan.

– Att veta hur man ska hantera risker och snabbt kunna bemöta dem kan idag vara avgörande för ett företag, säger Mats Malmberg, specialist inom Risk Management vid PwC:s kontor i Malmö.

För att vara konkurrenskraftiga bör ni sträva efter balans mellan två strategier: 

  1. Skapa agila och flexibla ramverk för riskhantering som hjälper er att förutse och förbereda verksamheten för förändringar som ger långsiktig framgång.
  2. Bygga upp en återhämtningsförmåga som gör det möjligt att minska effekten av en kris och tillåta verksamheten att fortsatt styra mot sina långsiktiga mål. 

Anpassningsförmåga + återhämtningsförmåga = långsiktig framgång

Denna balans mellan anpassning och återhämtning är central i vår studie "Risk in review: Going the distance". Årets studie visar att de mest förutseende och bäst förberedda företagen har etablerade system och processer att hantera kriser, samtidigt som de är flexibla och tar tillvara på möjligheter att utveckla verksamheten.

De företag som hanterar risker på ett agilt och flexibelt sätt kan, enligt vår analys, sannolikt förvänta sig markant tillväxt i intäkter och vinstmarginal. Men har verksamheten för stort fokus på enbart anpassningsförmåga riskeras den långsiktiga framgången. 

Om din organisation lägger mest kraft på återhämtningsförmågan, på bekostnad av anpassning, kanske ni sätter för stor tillit på styrkan i ert varumärke. Att vara anpassningsbar och kunna hantera en kris kan idag vara avgörande för en framgångsrik verksamhet.

Läs gärna mer i vår studie "Risk in review: Going the distance" för fler tips och råd hur ni kan utveckla era processer kring riskhantering för att trygga er framgång. 


Har du frågor om riskhantering? Kontakta oss:

Malmö

Mats Malmberg
Specialist inom Risk Management med fokus på processer, system och intern kontroll.

0709-29 27 66

LinkedIn | E-mail

Göteborg

Jakob Bundgaard
Rådgivare riskhantering och intern kontroll

0709-29 13 23

LinkedIn | E-mail

Stockholm

Emma Schönbeck
Ansvarig bolagsstyrning och internkontroll

0709-29 41 67

LinkedIn | E-mail

Kontakta oss

Mats Malmberg

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 66

Följ oss i sociala medier