Bolagens totala skattebidrag – Hur visar man det?

2016-09-01

The Total Tax Contribution Framework – Over a decade of development

Den globala skattemiljön är under förändring och debatten om bolags skattebetalningar är ett återkommande tema i media. Genom att identifiera och mäta bolagets totala skattebidrag till de offentliga finanserna kan man på ett tydligt och enkelt sätt kommunicera verksamhetens totala bidrag till vårt samhälle.

PwC:s rapport ”The Total Tax Contribution Framework – Over a decade of development” ger en övergripande bild hur bolag kan agera för att i större utsträckning kommunicera sitt totala skattebidrag till de offentliga finanserna.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier