Enhancing tax process management and controls

2016-06-10


Effektiva processer allt viktigare för företagens skattefunktion

Globala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Detta ställer ökade krav på skatterapporteringen för företagens skattefunktion. I vår senaste rapport ligger fokus på hur arbetsprocesser och verktyg kan förbättra skattefunktionens förmåga att arbeta effektivt. 

PwC:s rapport ”Enhancing tax process management and controls” är den femte rapporten i PwC:s rapportserie - "Tax function of the future".

Ta även del av de andra rapporterna i rapportserien:

Kontakta oss

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier