FBN medlemsföretag förlorare när regeringen drar tillbaka förslag om ändrade generationsskiftesregler

2017-09-14

I slutet av sommaren höll regeringen en presskonferens där man tillkännagav att man avsåg att inte gå vidare med de flesta av de skattehöjningar regeringen haft för avsikt att lägga fram i höstbudgeten. Detta då regeringen efter påtryckning från oppositionen hoppades undvika att oppositionen skulle gå vidare med de missförtroendeförklaringar som lagts fram mot ett antal ministrar. Då förslagen delvis innebar skattehöjningar för de flesta delägare av familjeföretag var detta i grunden en god nyhet. Tyvärr innebär det också ett stort bakslag för samma grupp då det mycket väl genomarbetade förslag om bättre generationsskiftesregler för ägare av familjeföretag försvann.

Generationsskiftesutredningen tillsattes av oppositionen, när den satt vid makten, för att hitta en modell att undvika att generationsskiften inom familjen normalt beskattas hårdare än försäljningar av samma bolag till externa köpare. En olycklig konsekvens av de så kallade trädadomarna från 2010 som i korthet innebär att om den äldre generationen vill behålla en del av sitt kapital, eller del av sin rörelse, för en passiv kapitalavkastning på ålderns höst så kommer den framtida avkastningen (vid ett generationsskifte inom familjen) alltid att lönebeskattas istället för att kapitalvinstbeskattas. Utredningen fick efter regeringsskiftet år 2014 ett utökat uppdrag såtillvida att även vissa förändringar (läs höjningar) på 3:12-området skulle föreslås.

När utredningen lade fram sitt förslag hade man funnit ett i huvudsak positivt och okomplicerat förslag till hur den äldre generationen, efter ett generationsskifte inom familjen, skulle beskattas på samma sätt som andra delägare till passiva fåmansföretag. Förenklat skulle man efter viss tid kunna uppnå kapitalvinstbeskattning om 25 procent på sin passiva avkastning, att jämföra med dagens i normalfallet 58 procentbeskattade avkastning.

Denna orättvisa i skattesystemet påtalades (bland annat av PwC) i debattartiklar redan år 2010. Att denna beskattningskonsekvens var oönskad även av politikerna framgår med all tydlighet av att utredningsförslaget som skulle läggas fram av regeringen i höstbudgeten hade beställts av oppositionen. Det är därför särskilt olyckligt att utredningens väl genomarbetade förslag inte fullföljs - trots att det torde råda politisk enighet om att det behövs.

Med tanke på att det tog sju år för detta förslag att (nästan) läggas fram för lagstiftning är det sannolikt att vi får vänta länge innan reglerna ändras. För de familjeföretag som står inför ett generationsskifte där den äldre generationen vill avskilja en del av kapitalet för att trygga pensionen innebär det att deras framtida avkastning fortsatt kommer att beskattas nästan två och en halv gånger högre än efter en extern försäljning. Ett faktum som inte bara riskerar att fördröja kommande generationsskiften, utan även att driva ägare av familjeföretag att sälja företaget till köpare utanför familjen - av skatteskäl.

Oscar Warglo

Oscar Warglo arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.

Kontakta oss

Oscar Warglo

Tel 0709-29 32 40
Email

Följ oss