Betala skatt - Rapport "Paying Taxes 2017"

23/11/16

Sverige ligger i vanlig ordning högt vad gäller skatteuttag samtidigt som Sverige är ett förhållandevis enkelt land för efterlevnad av skattesystemet från ett globalt perspektiv. Det visar "Paying Taxes 2017" från PwC.

"Paying Taxes 2017" är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken med syftet att jämföra skattesystemen i 190 länder globalt genom användandet av ett typbolag. Rapporten mäter och jämför skattetryck samt tidsåtgång för efterlevnad av skattesystemen. 

Ytterligare information finns på www.pwc.com/payingtaxes där du bland annat finner en interaktiv modell där du själv kan bestämma länder och regioner att jämföra mot varandra.

2016-11-23

Kontakta oss

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier