Stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning

Jan 30, 2017

Stärkt konsumentskydd vid finansiell radgivning | PwC

Den 20 januari överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet, med förslag till nya regler för marknaderna med finansiella instrument. Lagrådsremissen innebär att värdepappersbolag som ger investeringsrådgivning på oberoende grund inte får lämna råd om egna finansiella produkter.

Svensk rätt ställer därmed högre krav än EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) gällande investeringsrådgivning på oberoende grund.

Vad gäller provision ställer remissen inte större krav än MiFID II, det blir exempelvis inget generellt provisionsförbud. MiFID II innebär dock att ett värdepappersinstitut inte får ta emot provision om de tillhandahåller investeringsrådgivning till kund på oberoende grund.

Lagrådsremissen följer av att flera utmaningar har uppmärksammats på marknaden för finansiell rådgivning under de senaste åren. Det gäller bland annat intressekonflikter, bristande transparens och att det är olika regelverk som gäller för de aktörer som tillhandahåller sådan rådgivning. En utgångspunkt har varit att stärka konsumentskyddet genom en balanserad lösning som gynnar bra rådgivning till kunder samtidigt som hushållens behov av tillgång till finansiella tjänster tillgodoses.

Vi på PwC märker ett ökat behov av stöd kring dessa frågor bland företagen, främst i samband med finansiell rådgivning inom tjänstepensionsområdet med fokus på anställda som har valt Alternativ ITP. Vi kan utvärdera era befintliga pensionsplaner och finansieringslösningar för att säkerställa att inga intressekonflikter funnits i samband med rådgivningen. Planerar ni en ny upphandling kan våra pensionsspecialister fungera som upphandlingsstöd och hjälpa er se till att ni får en tydlig och transparent rådgivning kring de anställdas tjänstepension.

2017-01-30

Tom Ekberg

Tom Ekberg arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor och pensionsrisker. 

Kontakta oss

Tom Ekberg

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 09

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier