Driving value through tax reporting

2016-06-10

Skatterapportering om framtidens skattefunktion

Globala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Detta ställer ökade krav på skatterapporteringen för företagens skattefunktion. PwC:s rapport ”Driving value through tax reporting” är den femte rapporten i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future.

Följ oss i sociala medier