Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

Planera i tid och var förberedd inför ditt ägarskifte

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte de kommande fem åren. För att ett ägarskifte ska bli så optimalt som möjligt behöver hänsyn tas till företaget, ägarna och inte minst familjen och kommande generationer.

Denna skrift belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen. En del frågor diskuteras i löpande text och andra åskådliggörs med exempel.

Planeringen av ett ägarskifte – oavsett om det handlar om ett generationsskifte inom familjen eller en extern försäljning – är en komplex beslutsprocess, som inte bara inrymmer ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågeställningar, utan också många personliga ställningstaganden. Planeringen är därför i flera avseenden en mental mognadsprocess där känslor och personliga synpunkter måste beaktas, vid sidan av affärsmässiga, juridiska och skattemässiga aspekter.

Varje ägarskifte är unikt. Ett välplanerat ägarskifte, med en samlad hantering av civilrättsliga och skattemässiga konsekvenser, skapar trygghet och förutsättningar för ett lyckat skifte.

Pris: 173 kronor exklusive moms
Utgivningsår: 2014

omslag till skriften Ägarskiften | PwC

Kontakta oss

Angelica Persson Ewö

Jurist / Ansvarig partner PwC Legal

Tel 0709-29 18 75

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier