Ansiktslösa men ansvarsfulla?

Är det ”ansiktslösa” institutionella kapitalet ansvarslöst? Det påstås så ibland, men i den här skriften lyfts en annan sida fram, nämligen den växande skara institutionella investerare som vill påverka företag att ta mer ansvar, framför allt för sociala frågor och miljö.

Har detta hållbarhetsinriktade aktiva ägande någon effekt på bolagen? Emma Sjöströms forskning visar att institutionella investerare kan vara långsiktigt viktiga aktörer när normer om vad företagsansvar innebär förändras över tid. Sjöström hävdar att dessa ägare också kan ha en mer direkt inverkan på företagen, exempelvis genom att stimulera till ökad transparens.

Emma Sjöström är ekonomie doktor och verksam som forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon är av grundarna till SuRe, Sustainability Research Group, en forskargrupp inom institutionen för marknadsföring och strategi. Sjöströms forskning handlar om företags sociala och miljömässiga ansvarstagande

Denna skrift ingår i Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2010

omslag till skriften Ansiktslösa men ansvarsfulla | PwC

Kontakta oss

Anna-Clara af Ekenstam

Partner

Tel 0709-29 34 23

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier