Bankkrishantering

Finanskriser, som den som inleddes hösten 2008, är varken nya eller unika fenomen. Till exempel sopade turbulensen på finansmarknaden i slutet av 1800-talet bort merparten av Stockholms privata bankirfirmor. Här analyseras bankkrishantering utifrån ny ekonomisk historisk forskning. Syftet är att förstå krishantering i ett historiskt ljus.

I skriften behandlas två svenska fall: obligationskrisen 1879 och deflationskrisen 1922. Paralleller dras även till krisen 1992 och dagens situation. Hagberg ställer frågan om det går att urskilja ett mönster för hur bankkriser hanteras i Sverige. Han visar utifrån en institutionell ansats att lösningarna för att häva finansiella kriser uppvisar sinsemellan betydande likheter.

Axel Hagberg är filosofie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är i sin forskning verksam inom området ekonomisk historia, med inriktning på finansiella marknader och bankkrishantering.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2009

omslag till skriften Bankkrishantering | PwC

Kontakta oss

Sussanne Sundvall

Partner, Financial Serivces

Tel 0709-29 32 73

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier