Bostadsrättsföreningar - regler, redovisning och skatter

Bostadsrättsföreningar upplåter i dag cirka 726 000 lägenheter av varierande storlek runt om i Sverige. Den här boken ger en tydlig och kortfattad beskrivning av de krav, regler och riktlinjer som verksamheten i en bostadsrättsförening baseras på till exempel vad gäller roller och ansvar samt de ekonomiska och juridiska vardagsfrågor som präglar arbetet i en sådan förening.

Här finns också ett heltäckande exempel på en årsredovisning med många tips på hur informationen i en förvaltningsberättelse kan utformas. Boken ska öka förståelsen för medlemmens, styrelsens och revisorns ansvar, men även bidra till att forma god redovisningssed för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar.

Målgruppen är medlemmar och framtida medlemmar, styrelseledamöter, revisorer, förvaltare, mäklare, banker och andra intressenter med koppling till dessa föreningar. Boken publicerades första gången 2001 och ges 2009 ut i en kompletterad och utökad version.

Klicka här för att beställa

Pris: 240 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2009

omslag till skriften Bostasdsrättsföreningar - regler, redovisning och skatter | PwC

Kontakta oss

Ingela Andersson

Sakkunnig

Tel 0709-29 51 70

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier