Den svenska aktiebolagslagen för mindre företag

En introduktion för små och medelstora företag

I Sverige finns omkring 350 000 aktiebolag. De allra flesta av dessa bolag är små eller medelstora, privata bolag. Boken ger en översikt över aktiebolagslagen med särskild tonvikt på just de små och medelstora bolagen. Den vänder sig till jurister, revisorer, styrelseledamöter, företagsledare med flera.

Boken innehåller flera exempel på utformning av bolagsordning, bolagsstämmoprotokoll, styrelseprotokoll med mera.

Tredje upplagan.

Klicka här för att beställa

Pris: 240 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2011

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier