En introduktion till organisationsövergripande riskhantering

Riskhantering har de senaste åren blivit ett allt mer prioriterat ämne på både politikens och näringslivets dagordning. Företagsledare konstaterar idag att affärsmiljön har blivit allt mer volatil och osäker vilket gör att denna osäkerhet behöver hanteras på andra sätt än tidigare. Sam­tidigt kämpar organisationer med att hitta rätt väg att gå för att på bästa sätt identifiera, bedöma, prioritera, hantera och rapportera risker så att uppsatta affärsmål uppnås.

Denna bok belyser från ett affärsperspektiv vad organisationer kan vinna på att systematiskt arbeta med risk. Med utgångspunkt i kända ramverk ger författaren en överblick över vilka framgångsfaktorer som behöver finnas på plats för att lyckas med att realisera nyttoeffekterna från systematisk riskhantering, och ger ut­ifrån sin mångåriga erfarenhet från ett stort antal branscher en praktisk arbetsmodell för att nå dit.

Boken ger läsaren både kunskap och inspiration i ämnet organisationsövergripande riskhantering (”Enterprise Risk Management ERM”), oavsett om läsaren är en erfaren riskmanager som letar efter nästa nivå i arbetet, en styrelseledamot som vill närma sig ämnet i sitt styrelsearbete, eller en student som vill skaffa sig en första uppfattning för att sedan med hjälp av annan litteratur fördjupa sig i specifika områden.

Klicka här för att beställa

Pris: 240 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2012

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier