EU och Sverige 2001-2009

Från ett svenskt ordförandeskap till nästa

Under perioden 1 juli till 31 december 2009 är Sverige ordförandeland i EU. Den här skriften vill ge en bild av delar av allt som gjorts inom EU sedan det förra svenska ordförandeskapet 2001.

Den första Europa-spalten publicerades i januari 2001 i Balans - tidskriften som ges ut av branschorganisationen för revisorer och rådgivare, FAR SRS. Målgruppen är i huvudsak företag och revisorer. I den här skriften återges ett urval av de över 80 artiklar som publicerats genom åren. En majoritet av artiklarna har under åren berört regelverk och företag. Grundfrågorna har alltid varit "Vad kan svenska företag lära av EU?" och "Hur kan svenska företag ta vara på de möjligheter som finns inom EU?".

För att förstå betydelsen av EU och dess arbete behöver företagen, EU-medborgarna och andra intressenter få information om det som sker inom unionen. Skriften ger en bra grund för att kunna ta del av och bidra till EU-debatten. Genom att följa det som pågår inom EU via till exempel nyhetskanaler, EU-kommissionens webbplats - eller kanske ett besök i det nya Europahuset - med mera, kan alla som vill få en god bild av det historiska projekt som EU är.

Klicka här för att beställa

Pris: 240 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2009

omslag till skriften EU och Sverige 2001-2009 | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier