Får jag lov?

Förtroendeskapande bland konsulter och teaterregissörer

Det ökade behovet av att kunna hitta rätt person för ett uppdrag eller ett projekt och den ökade betydelsen av att kunna skapa förtroende som en grund för samarbete. Detta belyser författaren i skriften "Får jag lov?".

Under de senaste decennierna har Sverige liksom andra länder genomgått en förändring mot större rörlighet, mer outsourcing och tillfälliga anställningar. Som en konsekvens har nya marknader vuxit fram och blivit viktiga. Den här skriften handlar om denna utveckling och det ökade behovet av att kunna hitta rätt person. Genom att jämföra två på många sätt mycket olika tjänstemarknader, den för organisationskonsultation och den för teaterregi, visar författaren Lovisa Näslund på de underliggande mekanismer som ligger bakom urvalet och förmågan att skaffa sig uppdrag, och den avgörande roll som marknadens stabilitet och tjänstens synlighet speglar.

Denna skrift ingår i serien Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Forskning i Fickformat inledde under våren ett samarbete med Veckans Affärer där författare som medverkat i skriftserien ges möjligheten att publicera artiklar på Veckans Affärers webbplats. Bland annat har professor Carin Holmquist skrivit en artikel om varför det trots många hinder ändå finns så många kvinnor som är företagare. Klicka här för att läsa Carins artikel.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2014

omslag till skriften Får jag lov? | PwC

Kontakta oss

Christian Ward

Partner, People and Organisation

Tel 0709-29 42 02

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier