Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter

Den här skriften söker förstå förändringar i relationen mellan staten och näringslivet i Sverige. Med muthärvan i Systembolaget 2003 och den privata sponsringen av statliga kulturmyndigheter som exempel, problematiserar Castillo den sammanflätning av stat och näringsliv som pågått de senaste tjugo åren.

I stället för att leta förklaringar till skandalerna och de ifrågasatta affärsuppgörelserna i människors moral och personlighet antar Castillo en organisationssociologisk ståndpunkt. Utifrån detta diskuteras vilka sociala krafter som är betydelsefulla för hur separationen mellan staten och näringslivet eroderas respektive upprätthålls. En viktig slutsats är att de senaste årens marknadsexperiment bidragit till att etablera nya öppningar i statens gränser mot näringslivet. Det kan leda till potentiellt farliga förbindelser mellan stat och näringsliv ur ett demokratiskt perspektiv.

Daniel Castillo är filosofie doktor i sociologi och arbetar som forskare vid Score, Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning är inriktad på att förstå och förklara relationen mellan stat och marknad ur ett organisatoriskt perspektiv.

Denna skrift ingår i Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2013

omslag till skriften Farliga förbindelser | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier