Finansens folkdräkt

Om att översätta ekonomi så folk förstår

Dagens finansialiserade samhälle ställer allt högre krav på individers ekonomiska ansvarstagande. Den här boken handlar om hur det kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

I tre kvalitativa studier av olika samhällsaktörer – svenska staten, tv-programmet Lyxfällan och ett svenskt pensionsförsäkringsbolag – beskriver och analyserar författaren Charlotta Bay, filosofie doktor i företagsekonomi, hur ekonomisk information genomgår en rad översättningar på vägen från avsändarna till mottagarna.

Hon blottlägger de metoder och översättningsmekanismer som de studerade samhällsaktörerna använder i syfte att göra ekonomisk information mer tillgänglig och relevant för människor i deras vardag. Efter vilken mall är då dagens finansiella folkdräkt skuren? Det handlar om att fostra aktivt väljande medborgare som förstår sitt ekonomiska medborgarskap inte enbart som en rättighet, utan också som en skyldighet gentemot den egna ekonomiska välfärden. Detta kan vara en utmanande uppgift, visar bokens berättelser.

Denna skrift ingår i serien Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2015

omslag till skriften Farliga förbindelser | PwC

Kontakta oss

Sussanne Sundvall

Partner, Financial Serivces, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 73

Maria Morén

Ansvarig publikationer, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier