Företagens rapportering - konsten att berätta hur det går

Företagens årsredovisningar och andra offentliga rapporter har under lång tid dominerats av den kvantitativa information som lämnats i resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser med tillhörande notapparat. Kommenterande och förklarande text från företagen som sätter in den siffermässiga rapporteringen i sitt affärsmässiga sammanhang har däremot varit relativt sparsam.

Men företagens rapportering och tilltron till denna rapportering har blivit ett hett debattämne på senare år, inte minst drivet av de så kalladeredovisningsskandalerna som inträffade i USA, men även i Europa, i början av decenniet. Diskussionen har bidragit till att sprida insikten att information om ett företags såväl externa som interna affärsmiljö är ett viktigt komplement till traditionell finansiell information för att rätt kunna analysera och bedöma ett företags redovisning, prestation och värde. Debatten har lett till att det blivit en ökad efterfrågan på sådan kompletterande information.

Klicka här för att beställa

Pris: 240 kronor inkl moms
Utgivningsår: 2009

omslag till skriften Företagens rapportering | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier