Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

PwC utför företagsvärderingar i många olika sammanhang. I våra nära kontakter med näringsliv och offentlig verksamhet blir vi ofta anlitade vid strategiska investeringsbeslut, omstruktureringar och företagsöverlåtelser. Den erfarenhet och kunskap vi erhåller i vår verksamhet ger kompetens såväl att analysera ett företags historiska utveckling som att bedöma dess framtida potential.

I denna skrift redovisas på ett överskådligt sätt våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Klicka här för att beställa

Pris: 171 kronor exklusive moms
Utgivningsår: 2015

omslag till skriften Företagsvärdering | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier